Vyber si svojí skupinu!

Právní doložka

Copyright

Tyto stránky www.rockfashion.cz jsou vlastněny a provozovány společností Robert Melichar -ROCK FASHION. Všechny materiály nacházející se na webových stránkách společnosti Robert Melichar - ROCK FASHION jsou chráněny autorským zákonem. Veškeré produkty a služby, které jsou na webových stránkách zveřejněny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Jakákoli část internetových stránek společnosti nesmí být zkopírována elektronickou nebo jinou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení.

Odpovědnost

Společnost Robert Melichar - ROCK FASHION upozorňuje, že informace na webových stránkách jejích obchodů jsou z části přebírány od třetích stran s jejich souhlasem a tudíž mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či chyby a jsou aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost Robert Melichar - ROCK FASHION může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu, rovněž nenese vůči jiným stranám odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Robert Melichar - ROCK FASHION neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona (vč. obchodního zákona) záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách jejích obchodů, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno.
Jakékoliv další šíření obsahu těchto stránek bez písemného souhlasu autora je v rozporu se zákonem.

Ochrana osobních dat

Veškeré informace o zákaznících jsou uchovány v souladu se zákonem a jsou použity pouze pro potřeby společnosti Robert Melichar - ROCK FASHION. Dle zákona o ochraně osobních dat nebudou tyto údaje poskytnuty třetím osobám a budou bezpečně uloženy a použity pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím(např. dodání zboží, vytvoření daňového dokladu, atd.)